Zmenšiť textZväčšiť text

Verejná obchodná súťaž

 08.07.2020

Obec Malý Kamenec vyhlasuje

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

 

na odplatný prevod spluvlastníckeho podielu Obce Malý Kamenec na nehnuteľnom majteku - pozemok vedený na LV 817, na parcelovom čísle 1671 o výmere 79 535 m². Druh pozemku - orná pôda, kde má Obec Malý Kamenec apoluvlastnícky podiel 21/22-ine / 75 900 m².


Zoznam aktualít: