Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.malykamenec.sk spravuje Obec Malý Kamenec je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Malý Kamenec

Adresa:
Obecný úrad Malý Kamenec
Malý Kamenec 147
076 36 Veľký Kamenec

IČO: 00331732

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Košický
Počet obyvateľov: 438
Rozloha: 564 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1358

Všeobecné informácie: info@malykamenec.sk
Podateľňa: podatelna@malykamenec.sk
Starosta: starosta@malykamenec.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@malykamenec.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 56 628 36 71

E-mail: sekretariat@malykamenec.sk

Kompetencie:
Obec Malý Kamenec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Malý Kamenec je zriadený na Miestnom úrade vStreda nad Bodrogom

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk