Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 109)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
15/2022 nájom pozemku na vybudovanie zberného dvora Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Zväz Urbárikov Pozemkové spoločnostvo Malý Kamenec
0 €
14a/2022 Podmienky spracovania osobných údajov pre spoločný obecný úrad Odb.: Obec Streda nad Bodrogom
Dod.: Obec Malý Kamenec
0 €
14/2022 spracovanie osobných údajov pre spoločný obecný úrad Odb.: Obec Streda nad Bodrogom
Dod.: Obec Malý Kamenec
0 €
13/2022 Zmluva o nájme pozemkov Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Dávid Parajos
18.50 €
12/2022 Zmluva o nájme pozemkov Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Alexander Csatlós
21 €
11/2022 Nájomná zmluva Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Zoltán Máté
27.50 €
10/2022 Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: MAS BODROG, o.z.
990 €
09/2022 Predaj a kúpu mlieka a mliečnych výrobkov- Školský program Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: RAJO s.r.o.
0 €
08/2022 Finančný dar Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Thermaltech s.r.o
1 000 €
7/2022 Nehnuteľnosť Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Peter Katona
10 433.54 €
07/2022 Vývoz TKO Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: FURA s.r.o.
500 €
06/2022 Odvoz TKO Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: FURA s.r.o.
500 €
5/2022 Odber preprava a zneškodnenie BRO BRO Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Czaboczky Jan
49 €
1/2022 Vybudovanie bezkontaktného WIFI pre obec Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: NITRANET , s.r.o
14 982 €
10/11/2021/dodatok č.1 Rekonštrukcia chodníka v obci Malý Kamenec Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: STAVAB s.r.o.
0 €
0000 Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a externý manažment projektu schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP OPII-2021/7/18-DOP „WIFI pre Teba II“ Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: PROGRANT, s. r. o.
290.00 €
4/2022 Modernizácia domu smútku Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: STAVAB s.r.o.
18 953.62 €
3/2022 Multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Dojuna,s.r.o.
55 344 €
22022 Hromadná licenčná zmluva Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: SOZA
0 €
ZD242201200101 Zmluva pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: PARTNERS BS s.r.o.
225 €
Generované portálom Uradne.sk