Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 119)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
9/2023 Zabezpečenie podanie umeleckého výkonu opernej speváčky na oslavy Obecné dni Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Eva Abaháziová
300 €
8/2023 Adresa OM : Malý Kamenec 98 Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
6/2023 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/
0 €
5/2023 Nájom miestnosti v budove obecného úradu Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Miestna akčná skupina BODROG o.z.
0 €
4/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemkov Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor - Malý Kamenec
100 €
03/2023 Dodatok k zmluve o druž.dod.plynu Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
80.76 €
2/2023 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
650 €
01/2023 Odvoz BRO Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Czaboczky Jan
49 €
12023 Odvoz BRO Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Czaboczky Jan
49 €
22/45/012/43 Dohoda §12 podpísaná Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Úrad práce soc.vecí a rodiny
0 €
15/2022 nájom pozemku na vybudovanie zberného dvora Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Zväz Urbárikov Pozemkové spoločnostvo Malý Kamenec
0 €
14a/2022 Podmienky spracovania osobných údajov pre spoločný obecný úrad Odb.: Obec Streda nad Bodrogom
Dod.: Obec Malý Kamenec
0 €
14/2022 spracovanie osobných údajov pre spoločný obecný úrad Odb.: Obec Streda nad Bodrogom
Dod.: Obec Malý Kamenec
0 €
13/2022 Zmluva o nájme pozemkov Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Dávid Parajos
18.50 €
12/2022 Zmluva o nájme pozemkov Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Alexander Csatlós
21 €
11/2022 Nájomná zmluva Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Zoltán Máté
27.50 €
10/2022 Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: MAS BODROG, o.z.
990 €
09/2022 Predaj a kúpu mlieka a mliečnych výrobkov- Školský program Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: RAJO s.r.o.
0 €
08/2022 Finančný dar Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Thermaltech s.r.o
1 000 €
7/2022 Nehnuteľnosť Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Peter Katona
10 433.54 €
Generované portálom Uradne.sk