Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 94)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
0000 Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a externý manažment projektu schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP OPII-2021/7/18-DOP „WIFI pre Teba II“ Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: PROGRANT, s. r. o.
290.00 €
4/2022 Modernizácia domu smútku Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: STAVAB s.r.o.
18 953.62 €
3/2022 Multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Dojuna,s.r.o.
55 344 €
22022 Hromadná licenčná zmluva Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: SOZA
0 €
ZD242201200101 Zmluva pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: PARTNERS BS s.r.o.
225 €
40/2021 Audit účtovnej uzívierky zostavenej k 31.12.2020 Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
0 €
10/11/2021 Rekonštrukcia chodníkov v obci Malý Kamenec Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: STAVAB s.r.o.
0 €
311677-2019 Dotatok č.1 k Úverovej zmluve č. 311677-2019 Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
0 €
- Kúpna zmluva Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Ladislav Kusnyír
13 500 €
- Balík verejných služieb Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
- Zmluva o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
37.58 €
- Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
- Kúpa zariadenia pevnej linky Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30 €
- Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
1 000 €
40/2021/2337 Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu SR na vrok 2021 na výkon prác na vojnových hroboch Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8 800 €
- Zmluva o zbere a preprave vedľajších živočíšnych produktov Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Czaboczky Jan
0 €
- Kúpa multifunkčnej tlačiarne Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Magic Print s.r.o.
1 920 €
- Kúpa nehnutelností Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Štefan Paszulykás
1 500 €
- Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
- Predaj nehnuteľnosti Odb.: AGROSOIL s.r.o.
Dod.: Obec Malý Kamenec
23 000 €
Generované portálom Uradne.sk