Zmenšiť textZväčšiť text

Školstvo

Materská škola - Magyar Tanítási nyelvű Óvoda 

2008-ban az Óvodánk támogatást kapott a KDNP által megszervezett KDNP bál bevételéből, amelyet az óvoda konyhája korszerűsítésére fordította. A KDNP bálon községünket Balla Béla képviselőtestületi tag és neje képviselték.

A Község Önkormányzata megpályázta a Szlovákiai Falufejlesztési Alapot, amelytől az óvda udvarának renbetételére
nyert támogatást.Ebből a község renbe tette a templomfeljáratot, valamint elvégezte az óvoda udvar füvesítését.

Obec  v programe obnovy dediny podalo prjekt na rekonštrukciu a obnovu areálu materskej školy. S prácou sme začali v mesiaci júl. Urobili sme terénne úpravy a osadili sme detské preliezky a altánok. Po konzultácii s obecným zastupiteľstvom a obyvateľmi obce sme sa zhodli v tom, že je potrebné projekt prispôsobiť podmienkam terénnym, ako aj finančným. Zhodli sme sa v jednom, že je potrebné vydláždiť chodník, vedúci až k vchodu do nádvoria kostola a primerane vyriešiť odvod vody , na ktoré sme použili žľaby . Chodník sme vydlaždili dlažbou 50x50 cm, ktorý sme vyplnili pieskom , zmiešaným z cementom. Po jeho okrajoch a po okrajoch už jestvujúceho chodníka sme uložili krajník chodníkový. Na jeseň sme vyrúbali časť stromov, ktoré boli neestetické. Po okraji susednej nehnuteľnosti sme vysadili živý plot. Hlavný vchod sme taktiež vydlaždili dlažbou 50x50cm a to len dva pruhy pre prípadné motorové vozidlá. Ostatnú časť dvora sme vyplnili pieskom a zasiali sme ho trávou. Pani riaditeľka a učiteľka MŠ pripravila s deťmi nástenku, ktorá zároveň slúži ako náučná pomôcka pre deti pri výuke zručnosti, ochrany životného prostredia a na zveľaďovanie estetického cítenia u detí