Zmenšiť textZväčšiť text

Projekt WIFI pre Teba II. - WIFI pre Teba II pályázat .

 07.08.2023

Oznámenie o realizácii projektu Názov projektu: Wifi pre Teba II ITMS2014+: 311071CAX3 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN Prijímateľ: Obec Malý Kamenec, Malý Kamenec 147, 076 36 Malý Kamenec Miesto realizácie: Obec Malý Kamenec Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 € Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.
1. Obecný úrad
2. Ulica pri MŠ
3. Kultúrny dom
4. Obecný dom tradícií
5. Ulica pri Cintoríne
6. Futbalový štadión
7. Autobusová zastávka 1
8. Autobusová zastávka 2
9. Autobusová zastávka 3
10. Rodinný dom vo vlastníctve obce 93 Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt bol dňa 02.08.2023 úspešne zrealizovaný. Počas realizácie sa nevyskytli žiadne problémy. Bezplatná WiFi sieť je spustená a sprístupnená obyvateľom obce a verejnosti. Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk Riadiaci orgán – Ministerstvo dopravy SR: www.mindop.sk Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk.

Wifi zadarmo aj v obci Malý Kamenec!

Oznamujeme občanom obce, že vďaka úspešnému projektu Wifi preTeba II, podaného na Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja SR, aj v našej obci môžu občania obce v 10-tich vyhradených miestach obce využívať wifi zadarmo. Heslo nie je potrebné. Stačí ak sa prihlásite do siete

#wifipreteba.

INGYEN WIFI Kiskövesden is!

Sikeres pályázatnak köszönhetően , amelyet a Szlovákiai Beruházási és Területfejlesztési Minisztérium felhívására adott be a Helyi Önkormányzat Wifi pre Teba II nôven, augusztus 3-tól községünkben ingyen wifi érhető el, ugyanis településünk 10 pontján került kihelyezésre ún. hotspot, azaz wifi-jeladó.

A hálózat neve: Wifi pre Teba Malý Kamenec.

A wifire való csatlakozáshoz jelszó nem szükséges, csupán be kell jelentkezni a hálózatba.

#wifipreteba

Plagat - Publicita wifiZoznam aktualít: