Zmenšiť textZväčšiť text

Postup občana pri návrate z krajín, ktoré sa považujú za bezpečné

 19.06.2020

Postup občana pri návrate z krajín, ktoré sa považujú za bezpečné:

Pri príchode z týchto krajín sa nevyžaduje domáca izolácia či povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19.

Zoznam krajín, ktoré sa považujú z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za bezpečné:

Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Slovinsko a Švajčiarsko.

Takisto sa domáca izolácia či povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19 nevzťahuje na osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, ktoré sa vracajú z Poľska, ak ich pobyt mimo Slovenska nepresiahol 48 hodín.

Postup občana pri návrate z krajín, ktoré sa nepovažujú za bezpečné:

napr. Veľká Británia, Švédsko, Belgicko, Portugalsko...

Pri príchode z krajín, ktoré nie sú uvedené v tzv. „bezpečnom“ zozname musia osoby predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu (potvrdenie o negativite testu) na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín, a to v prípade Ukrajiny príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky, v prípade ostatných krajín (vrátane Poľska pri návšteve presahujúcej 48 hodín) príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR. (adresy jednotlivých okresných regionálnych úradov sú uvedené na druhej strane)

Výsledok testu musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený.

Tieto osoby ostanú v domácej izolácii spolu s osobami, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Najskôr na piaty deň osoba, ktorá prišla zo zahraničia, absolvuje test na ochorenie COVID-19. Ak bude výsledok negatívny, domáca izolácia sa skončí.

Zároveň všetky osoby, ktoré počas posledných 14 dní navštívili tzv. rizikovú krajinu a prídu na územie SR od 10. júna od 7:00, sa musia hlásiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý im vystaví PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice

Ipeľská 1

040 11 Košice

tel. č.: 055/7860 101

e-mail: sekretariat@ruvzke.sk

web: www.ruvzke.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce

S. Chalupku 5

071 01 Michalovce

tel. č.: 056/6880 611

e-mail: mi.sekretariat@uvzsr.sk

web: www.ruvzmi.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava

Špitálska 3

048 01 Rožňava

tel. č.: 058/7323 257, 058/7323 258

e-mail: ruvzrv@uvzsr.sk

web: www.ruvzrv.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves

A. Mickiewicza 6

052 20 Spišská Nová Ves

tel. č.: 053/4170 230, 053/4424 958

e-mail: sn.riaditel@uvzsr.sk

web: www.ruvzsn.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov

Jilemnického 3370/2

075 01 Trebišov

tel. č.: 056/672 48 85

e-mail: ruvztv@uvzsr.sk

web: www.ruvztv.sk


Zoznam aktualít: