Zmenšiť textZväčšiť text

Amit a hulladékkal való bánásmódról tudni kell...

 15.05.2023

A polgárok figyelmébe: Do pozornosti občanom:

10-toro prikázaní nakladania s komunálnym odpadom –

A komunális hulladékkal való bánásmód 10 -parancsolata

  1. Pouvažujte, či by sa daná vec nedala opätovne použiť. Mielőtt bármit kidobunk, gondolkozzunk el azon nem-e lehet még valamire felhasználni
  2. Vytrieďte dôsledne všetok odpad. Minden hulladékot nagy odafigyeléssel válogassunk- szelektáljuk ki.
  3. Triedime odpad preto, aby čierna nádoba na zmesový odpad zostala (ideálne) prázdna. Tudatosítsuk magunkban, hogy azért szelektálunk, hogy a kuka üres maradjon amennyire csak lehet.
  4. Nevykladajte vašu čiernu nádobu, ak je poloprázdna, obec (a teda aj Vy) totiž platí za každý výsyp nádoby. A kukákat ne tegyük ki ha nincs teljesen megtöltve, mert a község, tehát a polgár is fizet minden kuka ürítéséért.
  5. V žiadnom prípade nedopĺňajte čiernu nádobu odpadom, ktorý sa dá ešte vytriediť zvlášť bio odpadom a stavebným odpadom. Semmiképp ne töltsük fel a kukákat olyan szeméttel amit ki lehet szelektálni. Főleg nem bio hulladékkal és építkezési hulladékkal.
  6. Zmesový odpad je tým najdrahším odpadom, likvidácia 1 tony stojí približne 60€ pričom budúci rok má táto cena narásť na viac ako 100€. A kevert hulladék a legdrágább hulladék, amelynek tonnájáért 60 eurót fizetünk. A jövőben ez az ár 100 euróra is felmehet.
  7. Zber a recyklácia papiera, plastov a skla nie je zahrnutá v poplatku za odpady. A szelektált hulladékért a polgár nem fizet.
  8. Ak Vám je jedna nádoba na plast alebo papier málo, môžete si doobjednať ďalšiu, prípadne vyložiť vrece vedľa nádoby. Ani za vývoz tohto separovaného odpadu neplatíte. A polgár nem fizet a kiválogatott hulladék elszállításáért sem.
  9. Ak máte veľkorozmerný odpad, tak ho nevykladajte vedľa zbernej nádoby, ale do vybudovania  zberného dvora v obci si objednajte kontajner. Amíg a községben nem épül fel a hulladékgyűjtő udvar, addig a nagyobb méretű és az építkezési hulladék elvitelére használják a megrendelhető konténert.
  10. Ak máte ďalšie otázky ako postupovať pri nakladaní s odpadom, informujte sa na obecnom úrade .Bármilyen kérdésük van a hulladék elszállításával és a szelektálásával kapcsolatban, informálódjanak a községi hivatalban. 

Tisztelt kiskövesdi lakosok!

Önkormányzatunk is küzd az elszabadult energiaárakkal, a kiszámíthatatlan gazdasági környezettel, a fékevesztett áremelkedéssel. A bizonytalanság rengeteg. „Hihetetlenül nehéz vállasztási cikluson vagyunk túl. Sáskajáráson kívül szinte minden volt ebben a 4 évben: világjárvány, lezárások, kormányzati elvonások, háború. De nem omlottunk össze, a buszok járnak, a szemetet elviszik, működik az óvodánk. Talán banálisan hangzik, de becsüljük ezt meg, mert még nehezebb idők jönnek” – vetítik elő az előrejelzések. Jelentős megszorítások következnek az önkormányzati szektorban. A legtöbb támogatás, amelyet a települések kapnak, egyáltalán nem változik 2023-ra, ami azt jelenti, hogy az elszabadult inflációt sem veszi figyelembe, sőt még levonások várhatók; derül ki az évi költségvetés tervezetéből.Több önkormányzat már idén is a fenntarthatóság határához közel járt, súlyos problémák jöhetnek, ha az infláció mellett ugyanennyi forráshoz jutnak idén is. Nehéz idők jönnek, de kitartunk, úgy ahogy eddig is, de csak együtt tudunk megküzdeni a nehézségekkel, csak együtt tudjuk teljesíteni az előttünk álló feladatokat és leküzdeni az elképesztő nehézségeket. Az egyik érzékeny téma a szemételszállítás: A legutolsó önkormányzati ülésen sokat beszéltünk a szemételszállításról. Sokan vannak községünkben, akik felháborodnak az önkormányzat által egy személyre meghatározott szemétadó hallatán! Községünk önkormányzata az 2023–as évre csak az infláció mértékével (kb 20%) emelte meg a szemétalszállítási adót, és nem válltozatta meg a kifizetési módját sem, annak ellenére, hogy az elmúlt éveken beszedett szemétadó nem érte el csak a tervezett szemétadó 75%-át. Tehát a község lakosainak 25%-a nem tudja kifizetni a ráeső részt. Községünkben már hosszú ideje minden  személy köteles szemétadót fizetni.

Pedig ez  a költség  az 582/2004 –es számú törvény szerint  kizárólag a polgárt terheli. Ezért nem mindegy, hogy mit teszünk a kukába és mennyit szelektálunk  ki. Községünkből 1991 óta központilag szállítják el a szemetet és 1996 óta a szemét  szelektálására tért át. A kommunális és a szelektív szemételszállítást községünkből a Fúra cég végzi szemételszállítási naptár szerint.  A kommunális hulladékot két hetente szállítják el községünkből. Eddig ugyanis úgy működött, hogyha valaki befizette a szemétadót, ha 1 kukát , vagy 10 kukát (2 kuka + 8 zsák) rakott ki, akkor is elvitték a szemetet. Ez ezek után is így lesz, egyenlőre!

Csak arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy nem mindegy hogyan! Ha ugyanis szelektálnánk és komposztálnánk a hulladékot,   akkor kevesebb lenne a kommunális- kukába való- hulladék. Ugyanis a félig megrakott kukát is 1 kukának és a konyhai 10 literes szemeteskosárból kivett zsákot, ahogyan egy 80 literes zsákot is 1kukának számolnak! Ugyanis minden normál kukás edényért eddig 1,10€ a nagy kukákért 2,20€ számolnak, amit minden elvitelkor a szemetes sofőrje számol, aminek alapján kiszámlázásra kerül az elszállítás.

Ennek fényében azt sem értjük, hogyha elvisznek minden szemetet a kapunkból, miért jobb a szeméttel fáradni, felvinni a szőlőutak mellé a hegyre vagy a mélygödörbe?!

Természetesen az lenne a legigazságosabb, ha mindenki annyit fizetne, amennyi szemetet tesz ki a háza elé. De ezt lehetetlen kivitelezni anélkül, hogy a szemét többsége ne a szőlők  vagy a kertek alatt kössön ki.

Ezért kidolgoztunk egy komunális hulladékkal való bánásmómd 10 parancsolatot, amit ajánlunk mindenkinek megszívlelni és betartani. Megértésüket előre is köszönjük, főleg az Önök érdekében.

A földet kölcsönbe kaptuk. Vigyázzunk rá, hogy át tudjuk majd adni utódainknak is.

Tisztelettel a Helyi Önkormányzat
Zoznam aktualít: