Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky

OBEC MALÝ KAMENEC 147, 076 36p.VEĽKÝ KAMENEC

V Malom Kamenci dňa : 03.08.2022

                                                                          OZNÁMENIE

                                                        o vymenovaní zapisovateľky

                                                miestnej volebnej komisie v Malom Kamenci

v súlade s § 169 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach  výkonu volebného práva  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola dňa : 18.07.2022 vymenovaná zapisovateľka miestnej volebnej komisie  v Malom Kamenci

                                                        Klára Nagyová

Podľa § 171, § 176 cit.zákona  kandidátne listiny do Obecného zastupiteľstva v Malom Kamenci a kandidátne listiny  pre voľbu starostu obce Malý Kamenec sa doručujú  zapisovateľke miestnej

miestnej volebnej komisie najneskôr 60dní pred dňom konania volieb teda do 30.08.2022 do 24:00 hod.

Sídlo zapisovateľky  miestnej volebnej komisie  je na adrese :

Obecný úrad Malý Kamenec č.147,

Počas pracovnej doby od 8:00 hod do 16:00 hod

Dńa :30.08.2022 od 8:00 hod do 24:00 hod

Tel kontakt : 0904 596 632

E.mail adresa : klara.nagyova147@gmail.com

                                                                                                      Ágnes Máté v.r.

                                                                                                       starostka obceZoznam volieb: