Zmenšiť textZväčšiť text

Určenie volebné miestnosti a utvorenie volebné okrsky

OBEC MALÝ KAMENEC 0796 36 p.VEĽKÝ KAMENEC

Č....90.../2022                                                         v Malom Kamenci dňa : 05.08.2022

                                                                           Obvodný úrad Trebišov

                                                                           Odbor všeobecnej vnútornej správy

                                                                           Mgr.Andrea Fedoršová

                                                                           M.R.Štefánika 1161/184

                                                                           075 01 Trebišov

V E C : Určenie  volebné miestnosti a utvorenie volebné okrsky .

                            Obec Malý Kamenec Vám týmto oznamuje , že  na  voľby do orgánov 

               samosprávy v roku 2022  a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku

               2022, v obci    Malý Kamenec bude vytvorený 1.volebný okrsok.

               Volebné miestnosti na  voľby do orgánov  samosprávy v roku 2022  a pre voľby do

               orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 bude v kultúrnom dome Malý     

                Kamenec pod súp.č.146.

                           S pozdravom

                                                                                          Ágnes Máté v.r

                                                                                         starostka obceZoznam volieb: