Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
shutterstock_238321219

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Návrh plánu kntrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021

Podľa  zákona  č.369/1990 Z. z. O  obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov    predkladám  obecnému  zastupiteľstvu   návrh  plánu   kontrolnej   činnosti   na   2. polrok  2021.

Finančné  kontroly:

Hlavnou náplňou kontrolnej činnosti počas uvedeného obdobia navrhujem vykonanie finančných   kontrol  podľa zákona č. 357/2015  Z. z.. o finančnej kontrole, ktorých účelom je kontrola finančných operácií, ich súlad so všeobecne platnými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami. Predmetom  finančnej  kontroly bude :

  • Kontrola dodržiavania pravidiel používania návratných zdrojov  financovania v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č 583 /2004

·Kontrola záväzkov  k   30.9.2021

  • Kontrola  uverejňovania  zmlúv, faktúr a objednávok

  • Kontrola  pokladne, pokladničnej hotovosti a hospodárenia s hotovostnými peňažnými prostriedkami
  •  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 -   2024 

  • Kontrola  plnenia  uznesení   zastupiteľstva  obecného úradu   v  2. polroku

     

Tento  návrh kontrolnej   činnosti  je   možné   doplniť   o   návrhy  poslancov   obecného   úradu   a  starostu  obce.

     

        Predkladá : Ing. Olivér  Kiss, hlavný   kontrolór

      

         Dňa:  21.5.2021

Zoznam aktualít

Informatívne podklady podľa covid semaforu od 18.10.2021Informatívne podklady podľa covid semaforu od 18.10.2021
Ponuka Práce - Kuchár/ka v MŠ Malý KamenecPonuka Práce - Kuchár/ka v MŠ Malý Kamenec
Návrh plánu kntrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021Návrh plánu kntrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021
Návrh plánu kntrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021Návrh plánu kntrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - pokračovanieSčítanie obyvateľov, domov a bytov - pokračovanie
Magyarországi Operátor Szállós Munkalehetőség - Jelenlegi járványhelyzetben is!Magyarországi Operátor Szállós Munkalehetőség - Jelenlegi járványhelyzetben is!
Verejná obchodná súťažVerejná obchodná súťaž
Postup občana pri návrate z krajín, ktoré sa považujú za bezpečnéPostup občana pri návrate z krajín, ktoré sa považujú za bezpečné
Oznámenie obce - plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho krajaOznámenie obce - plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: