• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider1212

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Obec Malý Kamenec u v e r e j ň u j e  podľa § 178 ods. 2 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam  kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce Malý Kamenec .

  1. Ágnes Máté, 56 r., starostka obce, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség  Pártja
  2. Štefan Sallai, 51 r., rušňovodič, nezávislý kandidát

V Malom Kamenci

Dňa :26.09.2018

V Malom Kamenci

Dátum : 26.09.2018


Zoznam aktualít

Európai parlamenti választások / Voľby do Európskeho parlamentuEurópai parlamenti választások / Voľby do Európskeho parlamentu
Meghívó az ARANYBÁNA taggyűlésreMeghívó az ARANYBÁNA taggyűlésre
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
MOTOKROS - Hraň SirníkMOTOKROS - Hraň Sirník
A ravatalozó felújítása - Rekonštrukcia domu smútkuA ravatalozó felújítása - Rekonštrukcia domu smútku
Informácia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisieInformácia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Poskytnutie služieb v oblasti nakladania s odpadmiVýzva na predloženie cenovej ponuky - Poskytnutie služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Výzva na predloženie ponuky - Chránená dielňa  - stroje do krajčírskej dielneVýzva na predloženie ponuky - Chránená dielňa - stroje do krajčírskej dielne
Príjmy 2019<br/>Schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 13.12.2018Príjmy 2019
Schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 13.12.2018

Výdavky 2019<br/>Schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 13.12.2018Výdavky 2019
Schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 13.12.2018

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: