Malý Kamenechttp://www.malykamenec.sk/Mon, 08 Mar 2021 04:27:43 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Návrh plánu kntrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021]]>http://www.malykamenec.sk//--3-142-navrh-planu-kntrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-na-1-polrok-2021Thu, 03 Dec 2020 11:22:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-142-navrh-planu-kntrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-na-1-polrok-2021<![CDATA[Magyarországi Operátor Szállós Munkalehetőség - Jelenlegi járványhelyzetben is!]]>http://www.malykamenec.sk//--3-141-magyarorszagi-operator-szallos-munkalehetoseg---jelenlegi-jarvanyhelyzetben-isTue, 06 Oct 2020 13:38:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-141-magyarorszagi-operator-szallos-munkalehetoseg---jelenlegi-jarvanyhelyzetben-is<![CDATA[Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - pokračovanie]]>http://www.malykamenec.sk//--3-138-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov---pokracovanieWed, 12 Aug 2020 12:09:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-138-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov---pokracovanie<![CDATA[Verejná obchodná súťaž]]>http://www.malykamenec.sk//--3-135-verejna-obchodna-sutazWed, 08 Jul 2020 12:30:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-135-verejna-obchodna-sutaz<![CDATA[Postup občana pri návrate z krajín, ktoré sa považujú za bezpečné]]>http://www.malykamenec.sk//--3-134-postup-obcana-pri-navrate-z-krajin-ktore-sa-povazuju-za-bezpecneFri, 19 Jun 2020 14:28:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-134-postup-obcana-pri-navrate-z-krajin-ktore-sa-povazuju-za-bezpecne<![CDATA[Oznámenie obce - plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja]]>http://www.malykamenec.sk//--3-133-oznamenie-obce---plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-krajaFri, 29 May 2020 13:52:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-133-oznamenie-obce---plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020]]>http://www.malykamenec.sk//--3-132-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-na-2-polrok-2020Wed, 27 May 2020 14:40:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-132-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-na-2-polrok-2020<![CDATA[Zmeny CP Autobusov platné od 1.4.2020]]>http://www.malykamenec.sk//--3-131-zmeny-cp-autobusov-platne-od-142020Tue, 31 Mar 2020 09:04:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-131-zmeny-cp-autobusov-platne-od-142020<![CDATA[Ďaľšie informácie - További információk]]>http://www.malykamenec.sk//--3-129-dalsie-informacie---tovabbi-informaciokTue, 17 Mar 2020 11:50:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-129-dalsie-informacie---tovabbi-informaciok<![CDATA[Dôležitý oznam - Fontos közlemény]]>http://www.malykamenec.sk//--3-128-dolezity-oznam---fontos-kozlemenyTue, 17 Mar 2020 10:57:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-128-dolezity-oznam---fontos-kozlemeny<![CDATA[Általános szemét elhordási lap / Zber komunálneho odpadu - 2020]]>http://www.malykamenec.sk//--3-126-altalanos-szemet-elhordasi-lap--zber-komunalneho-odpadu---2020Tue, 04 Feb 2020 11:09:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-126-altalanos-szemet-elhordasi-lap--zber-komunalneho-odpadu---2020<![CDATA[Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov]]>http://www.malykamenec.sk//--3-124-zber-separacia-a-recyklacia-pouzitych-baterii-a-akumulatorovTue, 03 Dec 2019 09:55:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-124-zber-separacia-a-recyklacia-pouzitych-baterii-a-akumulatorov<![CDATA[Rekonštrukcia Domu Smútku - A Ravatalozó felújítása]]>http://www.malykamenec.sk//--3-116-rekonstrukcia-domu-smutku---a-ravatalozo-felujitasaThu, 12 Sep 2019 08:23:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-116-rekonstrukcia-domu-smutku---a-ravatalozo-felujitasa<![CDATA[Ocenenie - Otvorená Samospráva]]>http://www.malykamenec.sk//--3-113-ocenenie---otvorena-samospravaWed, 31 Jul 2019 11:42:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-113-ocenenie---otvorena-samosprava<![CDATA[Plán udržateľnej mobility Košického samposprávneho kraja]]>http://www.malykamenec.sk//--3-112-plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-sampospravneho-krajaMon, 22 Jul 2019 08:28:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-112-plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-sampospravneho-kraja