Malý Kamenechttp://www.malykamenec.sk/Sun, 29 Nov 2020 11:16:47 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Magyarországi Operátor Szállós Munkalehetőség - Jelenlegi járványhelyzetben is!]]>http://www.malykamenec.sk//--3-141-magyarorszagi-operator-szallos-munkalehetoseg---jelenlegi-jarvanyhelyzetben-isTue, 06 Oct 2020 13:38:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-141-magyarorszagi-operator-szallos-munkalehetoseg---jelenlegi-jarvanyhelyzetben-is<![CDATA[Borverseny - Augusztus 31.]]>http://www.malykamenec.sk//--3-139-borverseny---augusztus-31Wed, 19 Aug 2020 15:52:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-139-borverseny---augusztus-31<![CDATA[Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - pokračovanie]]>http://www.malykamenec.sk//--3-138-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov---pokracovanieWed, 12 Aug 2020 12:09:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-138-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov---pokracovanie<![CDATA[Meghívó a Kiskövesdi Úrbéri Társaság Közgyűlésére]]>http://www.malykamenec.sk//--3-136-meghivo-a-kiskovesdi-rberi-tarsasag-kozgyulesereTue, 11 Aug 2020 21:11:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-136-meghivo-a-kiskovesdi-rberi-tarsasag-kozgyulesere<![CDATA[Verejná obchodná súťaž]]>http://www.malykamenec.sk//--3-135-verejna-obchodna-sutazWed, 08 Jul 2020 12:30:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-135-verejna-obchodna-sutaz<![CDATA[Postup občana pri návrate z krajín, ktoré sa považujú za bezpečné]]>http://www.malykamenec.sk//--3-134-postup-obcana-pri-navrate-z-krajin-ktore-sa-povazuju-za-bezpecneFri, 19 Jun 2020 14:28:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-134-postup-obcana-pri-navrate-z-krajin-ktore-sa-povazuju-za-bezpecne<![CDATA[Oznámenie obce - plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja]]>http://www.malykamenec.sk//--3-133-oznamenie-obce---plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-krajaFri, 29 May 2020 13:52:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-133-oznamenie-obce---plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020]]>http://www.malykamenec.sk//--3-132-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-na-2-polrok-2020Wed, 27 May 2020 14:40:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-132-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-na-2-polrok-2020<![CDATA[Zmeny CP Autobusov platné od 1.4.2020]]>http://www.malykamenec.sk//--3-131-zmeny-cp-autobusov-platne-od-142020Tue, 31 Mar 2020 09:04:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-131-zmeny-cp-autobusov-platne-od-142020<![CDATA[Ďaľšie informácie - További információk]]>http://www.malykamenec.sk//--3-129-dalsie-informacie---tovabbi-informaciokTue, 17 Mar 2020 11:50:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-129-dalsie-informacie---tovabbi-informaciok<![CDATA[Dôležitý oznam - Fontos közlemény]]>http://www.malykamenec.sk//--3-128-dolezity-oznam---fontos-kozlemenyTue, 17 Mar 2020 10:57:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-128-dolezity-oznam---fontos-kozlemeny<![CDATA[Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 13. 02. 2020]]>http://www.malykamenec.sk//--3-127-uznesenie-zo-zasadnutia-obecneho-zastupitelstva-dna-13-02-2020Fri, 14 Feb 2020 17:59:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-127-uznesenie-zo-zasadnutia-obecneho-zastupitelstva-dna-13-02-2020<![CDATA[Általános szemét elhordási lap / Zber komunálneho odpadu - 2020]]>http://www.malykamenec.sk//--3-126-altalanos-szemet-elhordasi-lap--zber-komunalneho-odpadu---2020Tue, 04 Feb 2020 11:09:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-126-altalanos-szemet-elhordasi-lap--zber-komunalneho-odpadu---2020<![CDATA[Meghívó az Aranybánya p. t. évzáró közgyűlésére - Február 5.]]>http://www.malykamenec.sk//--3-125-meghivo-az-aranybanya-p-t-evzaro-kozgyulesere---februar-5Thu, 23 Jan 2020 11:36:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-125-meghivo-az-aranybanya-p-t-evzaro-kozgyulesere---februar-5<![CDATA[Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov]]>http://www.malykamenec.sk//--3-124-zber-separacia-a-recyklacia-pouzitych-baterii-a-akumulatorovTue, 03 Dec 2019 09:55:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-124-zber-separacia-a-recyklacia-pouzitych-baterii-a-akumulatorov<![CDATA[Rekonštrukcia Domu Smútku - A Ravatalozó felújítása]]>http://www.malykamenec.sk//--3-116-rekonstrukcia-domu-smutku---a-ravatalozo-felujitasaThu, 12 Sep 2019 08:23:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-116-rekonstrukcia-domu-smutku---a-ravatalozo-felujitasa<![CDATA[Ocenenie - Otvorená Samospráva]]>http://www.malykamenec.sk//--3-113-ocenenie---otvorena-samospravaWed, 31 Jul 2019 11:42:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-113-ocenenie---otvorena-samosprava<![CDATA[Plán udržateľnej mobility Košického samposprávneho kraja]]>http://www.malykamenec.sk//--3-112-plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-sampospravneho-krajaMon, 22 Jul 2019 08:28:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-112-plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-sampospravneho-kraja<![CDATA[Európai parlamenti választások / Voľby do Európskeho parlamentu]]>http://www.malykamenec.sk//--3-111-europai-parlamenti-valasztasok--volby-do-europskeho-parlamentuMon, 13 May 2019 12:41:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-111-europai-parlamenti-valasztasok--volby-do-europskeho-parlamentu<![CDATA[Meghívó az ARANYBÁNA taggyűlésre]]>http://www.malykamenec.sk//--3-110-meghivo-az-aranybana-taggyulesreThu, 09 May 2019 18:50:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-110-meghivo-az-aranybana-taggyulesre<![CDATA[Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.]]>http://www.malykamenec.sk//--3-109-ziadost-o-udelenie-suhlasu-na-vyrub-drevinThu, 09 May 2019 18:47:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-109-ziadost-o-udelenie-suhlasu-na-vyrub-drevin<![CDATA[Informácia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie]]>http://www.malykamenec.sk//--3-105-informacia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisieThu, 31 Jan 2019 13:17:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-105-informacia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie<![CDATA[Výzva na predloženie cenovej ponuky - Poskytnutie služieb v oblasti nakladania s odpadmi]]>http://www.malykamenec.sk//--3-104-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky---poskytnutie-sluzieb-v-oblasti-nakladania-s-odpadmiSat, 26 Jan 2019 09:16:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-104-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky---poskytnutie-sluzieb-v-oblasti-nakladania-s-odpadmi<![CDATA[Výzva na predloženie ponuky - Chránená dielňa - stroje do krajčírskej dielne]]>http://www.malykamenec.sk//--3-103-vyzva-na-predlozenie-ponuky---chranena-dielna----stroje-do-krajcirskej-dielneFri, 18 Jan 2019 09:29:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-103-vyzva-na-predlozenie-ponuky---chranena-dielna----stroje-do-krajcirskej-dielne<![CDATA[Príjmy 2019<br/>Schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 13.12.2018]]>http://www.malykamenec.sk//--3-101-prijmy-2019brschvalene-obecnym-zastupitelstvom-dna-13122018Thu, 17 Jan 2019 08:58:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-101-prijmy-2019brschvalene-obecnym-zastupitelstvom-dna-13122018<![CDATA[Výdavky 2019<br/>Schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 13.12.2018]]>http://www.malykamenec.sk//--3-100-vydavky-2019brschvalene-obecnym-zastupitelstvom-dna-13122018Thu, 17 Jan 2019 08:49:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-100-vydavky-2019brschvalene-obecnym-zastupitelstvom-dna-13122018<![CDATA[Meghívó a Kiskövesdi Úrbéri Társaság Közgyűlésére]]>http://www.malykamenec.sk//--3-83-meghivo-a-kiskovesdi-rberi-tarsasag-kozgyulesereWed, 09 Jan 2019 11:48:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-83-meghivo-a-kiskovesdi-rberi-tarsasag-kozgyulesere<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Obecného zastupiteľstva]]>http://www.malykamenec.sk//--3-58-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-do-obecneho-zastupitelstvaWed, 26 Sep 2018 14:49:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-58-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-do-obecneho-zastupitelstva<![CDATA[ Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce]]>http://www.malykamenec.sk//--3-57--zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obceWed, 26 Sep 2018 14:47:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-57--zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obce<![CDATA[Oznámenie zapisovateľa]]>http://www.malykamenec.sk//--3-56-oznamenie-zapisovatelaThu, 06 Sep 2018 10:05:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-56-oznamenie-zapisovatela<![CDATA[Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky]]>http://www.malykamenec.sk//--3-54-oznamenie-o-nepritomnosti-zapisovatelkyThu, 30 Aug 2018 14:24:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-54-oznamenie-o-nepritomnosti-zapisovatelky<![CDATA[Oznámenie občanom]]>http://www.malykamenec.sk//--3-53-oznamenie-obcanomThu, 30 Aug 2018 14:11:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-53-oznamenie-obcanom<![CDATA[Oznámenie o počte obyvateľov]]>http://www.malykamenec.sk//--3-50-oznamenie-o-pocte-obyvatelovThu, 16 Aug 2018 14:46:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-50-oznamenie-o-pocte-obyvatelov<![CDATA[Novorodenci - Újszülötteink]]>http://www.malykamenec.sk//--3-40-novorodenci---jszulotteinkTue, 27 Jun 2017 16:34:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-40-novorodenci---jszulotteink<![CDATA[Örökre elköltöztek az élők sorából - Navždy nás opustili]]>http://www.malykamenec.sk//--3-39-orokre-elkoltoztek-az-elok-sorabol---navzdy-nas-opustiliWed, 15 Mar 2017 15:59:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-39-orokre-elkoltoztek-az-elok-sorabol---navzdy-nas-opustili