Malý Kamenechttp://www.malykamenec.sk/Sat, 21 Sep 2019 08:58:44 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Rekonštrukcia Domu Smútku]]>http://www.malykamenec.sk//--3-116-rekonstrukcia-domu-smutkuThu, 12 Sep 2019 08:23:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-116-rekonstrukcia-domu-smutku<![CDATA[Ocenenie - Otvorená Samospráva]]>http://www.malykamenec.sk//--3-113-ocenenie---otvorena-samospravaWed, 31 Jul 2019 11:42:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-113-ocenenie---otvorena-samosprava<![CDATA[Plán udržateľnej mobility Košického samposprávneho kraja]]>http://www.malykamenec.sk//--3-112-plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-sampospravneho-krajaMon, 22 Jul 2019 08:28:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-112-plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-sampospravneho-kraja<![CDATA[Európai parlamenti választások / Voľby do Európskeho parlamentu]]>http://www.malykamenec.sk//--3-111-europai-parlamenti-valasztasok--volby-do-europskeho-parlamentuMon, 13 May 2019 12:41:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-111-europai-parlamenti-valasztasok--volby-do-europskeho-parlamentu<![CDATA[Meghívó az ARANYBÁNA taggyűlésre]]>http://www.malykamenec.sk//--3-110-meghivo-az-aranybana-taggyulesreThu, 09 May 2019 18:50:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-110-meghivo-az-aranybana-taggyulesre<![CDATA[Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.]]>http://www.malykamenec.sk//--3-109-ziadost-o-udelenie-suhlasu-na-vyrub-drevinThu, 09 May 2019 18:47:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-109-ziadost-o-udelenie-suhlasu-na-vyrub-drevin<![CDATA[MOTOKROS - Hraň Sirník]]>http://www.malykamenec.sk//--3-108-motokros---hran-sirnikTue, 02 Apr 2019 17:43:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-108-motokros---hran-sirnik<![CDATA[A ravatalozó felújítása - Rekonštrukcia domu smútku]]>http://www.malykamenec.sk//--3-107-a-ravatalozo-felujitasa---rekonstrukcia-domu-smutkuTue, 26 Feb 2019 10:56:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-107-a-ravatalozo-felujitasa---rekonstrukcia-domu-smutku<![CDATA[Informácia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie]]>http://www.malykamenec.sk//--3-105-informacia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisieThu, 31 Jan 2019 13:17:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-105-informacia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie<![CDATA[Výzva na predloženie cenovej ponuky - Poskytnutie služieb v oblasti nakladania s odpadmi]]>http://www.malykamenec.sk//--3-104-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky---poskytnutie-sluzieb-v-oblasti-nakladania-s-odpadmiSat, 26 Jan 2019 09:16:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-104-vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky---poskytnutie-sluzieb-v-oblasti-nakladania-s-odpadmi<![CDATA[Výzva na predloženie ponuky - Chránená dielňa - stroje do krajčírskej dielne]]>http://www.malykamenec.sk//--3-103-vyzva-na-predlozenie-ponuky---chranena-dielna----stroje-do-krajcirskej-dielneFri, 18 Jan 2019 09:29:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-103-vyzva-na-predlozenie-ponuky---chranena-dielna----stroje-do-krajcirskej-dielne<![CDATA[Príjmy 2019<br/>Schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 13.12.2018]]>http://www.malykamenec.sk//--3-101-prijmy-2019brschvalene-obecnym-zastupitelstvom-dna-13122018Thu, 17 Jan 2019 08:58:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-101-prijmy-2019brschvalene-obecnym-zastupitelstvom-dna-13122018<![CDATA[Výdavky 2019<br/>Schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 13.12.2018]]>http://www.malykamenec.sk//--3-100-vydavky-2019brschvalene-obecnym-zastupitelstvom-dna-13122018Thu, 17 Jan 2019 08:49:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-100-vydavky-2019brschvalene-obecnym-zastupitelstvom-dna-13122018<![CDATA[Meghívó a Kiskövesdi Úrbéri Társaság Közgyűlésére]]>http://www.malykamenec.sk//--3-83-meghivo-a-kiskovesdi-rberi-tarsasag-kozgyulesereWed, 09 Jan 2019 11:48:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-83-meghivo-a-kiskovesdi-rberi-tarsasag-kozgyulesere<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Obecného zastupiteľstva]]>http://www.malykamenec.sk//--3-58-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-do-obecneho-zastupitelstvaWed, 26 Sep 2018 14:49:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-58-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-do-obecneho-zastupitelstva<![CDATA[ Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce]]>http://www.malykamenec.sk//--3-57--zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obceWed, 26 Sep 2018 14:47:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-57--zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obce<![CDATA[Oznámenie zapisovateľa]]>http://www.malykamenec.sk//--3-56-oznamenie-zapisovatelaThu, 06 Sep 2018 10:05:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-56-oznamenie-zapisovatela<![CDATA[Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky]]>http://www.malykamenec.sk//--3-54-oznamenie-o-nepritomnosti-zapisovatelkyThu, 30 Aug 2018 14:24:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-54-oznamenie-o-nepritomnosti-zapisovatelky<![CDATA[Oznámenie občanom]]>http://www.malykamenec.sk//--3-53-oznamenie-obcanomThu, 30 Aug 2018 14:11:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-53-oznamenie-obcanom<![CDATA[Oznámenie o počte obyvateľov]]>http://www.malykamenec.sk//--3-50-oznamenie-o-pocte-obyvatelovThu, 16 Aug 2018 14:46:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-50-oznamenie-o-pocte-obyvatelov<![CDATA[Oznámenie o počte poslancov]]>http://www.malykamenec.sk//--3-49-oznamenie-o-pocte-poslancovThu, 16 Aug 2018 14:44:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-49-oznamenie-o-pocte-poslancov<![CDATA[Novorodenci - Újszülötteink]]>http://www.malykamenec.sk//--3-40-novorodenci---jszulotteinkTue, 27 Jun 2017 16:34:00 +0200http://www.malykamenec.sk//--3-40-novorodenci---jszulotteink<![CDATA[Örökre elköltöztek az élők sorából - Navždy nás opustili]]>http://www.malykamenec.sk//--3-39-orokre-elkoltoztek-az-elok-sorabol---navzdy-nas-opustiliWed, 15 Mar 2017 15:59:00 +0100http://www.malykamenec.sk//--3-39-orokre-elkoltoztek-az-elok-sorabol---navzdy-nas-opustili