Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
shutterstock_238321219

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Návrh plánu kntrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021


Podľa zákona č.269/1990 Z. z.  o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov predkladámobecnémuzastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.

Hlavnou náplňou kontrolnej činnosti počas uvedeného obdobia navrhujem vykonanie finančných kontrol podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finanšnej kontrole, ktorých účelom je kontrola finančný operácií, ich súlad vo všeobecne platnými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pro hospodárení s verejnými prostriedkami. Predmetom finančnej kontroly bude:

  • Kontrola plnenia rozpočtu obce za rok 2020
  • Kontrola prijímania, evidovania a vybavenia sťažností za rok 2020
  • Finančná kontrola cestovných náhrad v 1. štvrťroku 2021 pri dodržiavaní  a uplatňovaní zákona č. 283/2002 Z. z.
  • Kontrola použitia a vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtov obce na rok 2020
  • Záverečný účet obce za rok 2020 - stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020
  • Plnenie uznesení zastupiteľstva obecného úradu v 1. polroku 2021


Tento návrh kontrolnej činnosti je možné doplniť o návrhy poslancov obecného úradu a starostu obce.Predkladá: Ing. Olivér Kiss, hlavný kontrolór

Zoznam aktualít

Návrh plánu kntrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021Návrh plánu kntrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - pokračovanieSčítanie obyvateľov, domov a bytov - pokračovanie
Magyarországi Operátor Szállós Munkalehetőség - Jelenlegi járványhelyzetben is!Magyarországi Operátor Szállós Munkalehetőség - Jelenlegi járványhelyzetben is!
Verejná obchodná súťažVerejná obchodná súťaž
Postup občana pri návrate z krajín, ktoré sa považujú za bezpečnéPostup občana pri návrate z krajín, ktoré sa považujú za bezpečné
Oznámenie obce - plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho krajaOznámenie obce - plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
Zmeny CP Autobusov platné od 1.4.2020Zmeny CP Autobusov platné od 1.4.2020
Dôležitý oznam - Fontos közleményDôležitý oznam - Fontos közlemény
Ďaľšie informácie - További információkĎaľšie informácie - További információk

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: