• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
shutterstock_238321219

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Verejná obchodná súťaž

Obec Malý Kamenec vyhlasuje

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

 

na odplatný prevod spluvlastníckeho podielu Obce Malý Kamenec na nehnuteľnom majteku - pozemok vedený na LV 817, na parcelovom čísle 1671 o výmere 79 535 m². Druh pozemku - orná pôda, kde má Obec Malý Kamenec apoluvlastnícky podiel 21/22-ine / 75 900 m².

Aktuality / Verejná obchodná súťaž

asdfadfgadfgadfgafd

Zoznam aktualít

Sčítanie obyvateľov, domov a bytovSčítanie obyvateľov, domov a bytov
Meghívó a Kiskövesdi Úrbéri Társaság KözgyűléséreMeghívó a Kiskövesdi Úrbéri Társaság Közgyűlésére
Verejná obchodná súťažVerejná obchodná súťaž
Postup občana pri návrate z krajín, ktoré sa považujú za bezpečnéPostup občana pri návrate z krajín, ktoré sa považujú za bezpečné
Oznámenie obce - plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho krajaOznámenie obce - plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
Zmeny CP Autobusov platné od 1.4.2020Zmeny CP Autobusov platné od 1.4.2020
Dôležitý oznam - Fontos közleményDôležitý oznam - Fontos közlemény
Ďaľšie informácie - További információkĎaľšie informácie - További információk
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 13. 02. 2020Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 13. 02. 2020
1 2 3 4 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: