Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
shutterstock_238321219

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 73)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
- Úrazové Poistenie pre Uchádzačov o Zamestnanie Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: KOMUNALNA poisťovňa, a.s.
0 €
- Zmluva o bežnom účte v Prima Banka Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Prima Banka
0 €
- Zmluva o bežnom účte v Prima Banka Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Prima Banka
0 €
- Zmluva o bežnom účte v Prima Banke Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Prima Banka
0 €
- ÚK a výmena plynového kotla budovy kultúrneho domu Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Novogas-Mentová
14266.44 €
- Poskytnutie úveru bankou klientovy za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Prima Banka
87000 €
- Predmetom zmluvy je nehnuteľnosť, ktorá je zapísana na liste vlastníctva č. 699, založené pre katastrálne územie: Malý Kamenec Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Zväz urbárikov, pozemkové spoločenstvo Malý Kamenec
1 €
- Zmluva o nájme pozemku Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Zväz urbárikov, pozemkové spoločenstvo Malý Kamenec
1 €
- Zmluva o nájme pozemku Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Zväz urbárikov, pozemkové spoločenstvo Malý Kamenec
0 €
074KE220168 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Kultúrny dom Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Pôdohospodárská platobná agentúra
136830.33 €
- Zmluva o poskytovaní elektronického bankovníctva v Prima Banke Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Prima Banka
0 €
- Zmluva o bežnom účte v Prima Banke Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Prima Banka
0 €
215/20/2020/IÚ Kúpna zmluva pre stavby: "Kanalizácia Veľký Kamenec - I. etapa" a "Kanalizácia a ČOV Malý Kamenec" Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
169040.48 €
Dodatok č.3 Dotatok k zmluve o zabezpečení systému druženého nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: NATUR PACK a.s.
0 €
01 Predávajúci odplatne prevedie na kupuuceho celý svoj vlastnícky podiel k predmetnej nehnuteľnosti Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Peter Katona
10000 €
074KE220168 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Pôdohospodárská platobná agentúra
0 €
311677-2019 Poskytnutie peňažných prostriedkov na zateplenie a obnovu obvodového plášťa kultúrneho domu Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
148656.02 €
09 Zmluva o nájme pozemkov Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor - Malý Kamenec
1 €
08 Nájom pozemku a nehnuteľnosti Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor - Malý Kamenec
12 €
- Vállalkozási szerződés módosítása 1. és 2. számú módosítása az üzleti torvény 536-os paragrafusa értelmében Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Techni - Tonn Kft.
0 €
Generované portálom Uradne.sk