• AKTUALITY
 • SAMOSPRÁVA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
slider1212

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Obecného zastupiteľstva

Obec Malý Kamenec u v e r e j ň u j e  podľa § 178 ods. 2 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam  kandidátov, zaregistrovaných pre voľby  do obecného zastupiteľstva v Malom Kamenci .

 1. Eleonóra Bányácski, 41 r., účtovníčka, nezávislá kandidátka
 2. Juraj Benkő, 55 r., strážnik, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 3. Valéria Bisztránszka, 56 r., opatrovateľka, nezávislá kandidátka
 4.  Mária Caboczka, 55 r., opatrovateľka, Strana maďarskej komunity – Magyar KözösségPártja
 5. Vincent Furik, 58 r., podnikateľ, Strana maďarskej komunity – Magyar KözösségPártja
 6. Jozef Kalán, Ing., 48 r., veliteľ hasičskej stanice, nezávislý kandidát
 7. Štefan Kaško, 39 r.,  elektromontér,  Strana maďarskej komunity – Magyar KözösségPártja
 8. Ladislav Kiss, Ing., 40 r., vedúci strediska, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 9. Alexander Máté, 42 r., podnikateľ, Smer – sociálna demokracia
 10. Jozef Pribék, 57 r., inšpektor vozňov, Národná koalícia
 11. Edita Riczo Pribéková, 29 r., kuchárka, Smer – sociálna demokracia
 12. Štefan Sallai, 51 r., rušňovodič, nezávislý kandidát
 13. Ľudovít Szabó, 56 r., vodič, nezávislý kandidát
 14. Alžbeta Štarková, 46 r., opatrovateľka, nezávislá kandidátka

       V Malom Kamenci

Dátum : 26.09.2018


Zoznam aktualít

Európai parlamenti választások / Voľby do Európskeho parlamentuEurópai parlamenti választások / Voľby do Európskeho parlamentu
Meghívó az ARANYBÁNA taggyűlésreMeghívó az ARANYBÁNA taggyűlésre
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
MOTOKROS - Hraň SirníkMOTOKROS - Hraň Sirník
A ravatalozó felújítása - Rekonštrukcia domu smútkuA ravatalozó felújítása - Rekonštrukcia domu smútku
Informácia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisieInformácia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Poskytnutie služieb v oblasti nakladania s odpadmiVýzva na predloženie cenovej ponuky - Poskytnutie služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Výzva na predloženie ponuky - Chránená dielňa - stroje do krajčírskej dielneVýzva na predloženie ponuky - Chránená dielňa - stroje do krajčírskej dielne
Príjmy 2019<br/>Schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 13.12.2018Príjmy 2019
Schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 13.12.2018

Výdavky 2019<br/>Schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 13.12.2018Výdavky 2019
Schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 13.12.2018

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: