• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider1212

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

KALENDÁR ZVOZU na 1. polrok 2018

                                    

KALENDÁR ZVOZU  na rok 2018

Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o.

Obec: Malý Kamenec

JANUÁR

FEBRUÁR

MAREC

APRÍL

MÁJ

 JÚN

1

     X

1

1

1

     X

1

     X

1

2

2

2

2

     X

2

  DSO

2

      X

3

    

3

    X

3

     X

3

3

    

3

      X

4

    KO

4

    X

4

     X

4

   PL

4

4

5

5

5

   

5

5

     X

5

6

     X

6

6

   

6

6

     X

6

    PL

7

     X

7

  PL

7

7

     X

7

    

7

8

8

8

    

8

     X

8

     X

8

9

   

9

9

   OO

9

9

   

9

     X

10

10

    X

10

     X

10

10

   

10

     X

11

11

    X

11

     X

11

    

11

11

12

12

  

12

12

12

     X

12

13

      X

13

   

13

13

   

13

     X

13

   

14

      X

14

   

14

14

     X

14

14

15

15

15

15

     X

15

15

16

16

16

16

   

16

    PA

16

    X

17

   PA

17

     X

17

     X

17

17

17

    X

18

18

     X

18

     X

18

18

18

19

19

19

19

19

     X

19

20

     X

20

   

20

20

20

     X

20

   KO

21

     X

21

21

   

21

     X

21

21

22

   

22

22

22

     X

22

22

23

23

23

23

23

    KO

23

    X

24

    

24

    X

24

     X

24

24

24

    X

25

25

    X

25

     X

25

KO+Ž

25

25

26

26

26

26

26

     X

26

27

     X

27

27

27

27

     X

27

   SK

28

     X

28

KO+SK

28

     KO

28

     X

28

28

29

29

29

     X

29

29

30

30

     X

30

30

30

     X

31

    KO

31

     X

31

PA    –   papier          *  Odpad vyložte pred dom najneskôr do 6,30 hod.
PL    –   plasty           *  Plasty +VKM – plasty + obaly z mlieka, džúsov a podobne – vyčistené
Plasty nebudú odobrané, pokiaľ nebudú plastové fľaše sploštené
SK    –   sklo             
Ž       –   železo              
KO   –   komunálny odpad
OO    –   objemný odpad
DSO –   drobný stavebný odpad
EL – elektroodpad a problémové látky
Separovaný odpad Vám nebude odobraný pokiaľ bude obsahovať prímesi iného odpadu

Zoznam aktualít

Meghívó Urbéri TársulásMeghívó Urbéri Társulás
KALENDÁR  ZVOZU  na 1. polrok 2018KALENDÁR ZVOZU na 1. polrok 2018
2017-ben örökre elköltöztek az élők sorából - Navždy nás opustili - 20172017-ben örökre elköltöztek az élők sorából - Navždy nás opustili - 2017
Novorodenci 2017 - Újszülötteink 2017Novorodenci 2017 - Újszülötteink 2017

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: