• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider1212

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Örökre elköltöztek az élők sorából - Navždy nás opustili


Bartolomej Balla zomrel-meghalt: 24.12.2018

Boriszová Margita zomrela- meghalt: 12.11.2018

Borsos Karol zomrel-meghalt: 05.09.2018

Benkő Gejza zomrel-meghalt: 25.08.2018

Timková Júlia zomrela- meghalt: 13.06.2018

Paszulykásová Helena, rod. Erdélyiová, nar. - szül.: 30.09.1932,   zomrela- meghalt: 28.01.2017

Sallai Albert, nar.- szül.: 14.12.1937, zomrel-meghalt:   03.02.2017

Jolana Benköová, rod.Vasilyová, nar. - szül.: 27.06.1927, zomrela-meghalt: 01.05.2017

Török Jozef, nar. - szül.: 03.03.1965, zomrel - meghalt: 16.05.2017

Erdélyi Vojtech, nar. - szül.: 19.02.1954, zomrel - meghalt: 03.07.2017

Kiss Bartolomej, nar. - szül.: 14.02.1936, zomrel - meghalt: 12.07.2017

Margita Bányácskiová, rod. Csatlósová, nar. - szül.: 8.01.1930, zomrela - meghalt: 17.09.2017

Jozef Petro, nar. - szül.: 24.02.1963, zomrel - meghalt: 18.09.2017

Ján Kusnyír, nar. - szül. : 16.10.1959, zomrel - meghalt:  17.10.2017


Tisztelet emléküknek!  -  Česť ich pamiatke!

Zoznam aktualít

Európai parlamenti választások / Voľby do Európskeho parlamentuEurópai parlamenti választások / Voľby do Európskeho parlamentu
Meghívó az ARANYBÁNA taggyűlésreMeghívó az ARANYBÁNA taggyűlésre
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
MOTOKROS - Hraň SirníkMOTOKROS - Hraň Sirník
A ravatalozó felújítása - Rekonštrukcia domu smútkuA ravatalozó felújítása - Rekonštrukcia domu smútku
Informácia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisieInformácia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Poskytnutie služieb v oblasti nakladania s odpadmiVýzva na predloženie cenovej ponuky - Poskytnutie služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Výzva na predloženie ponuky - Chránená dielňa  - stroje do krajčírskej dielneVýzva na predloženie ponuky - Chránená dielňa - stroje do krajčírskej dielne
Príjmy 2019<br/>Schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 13.12.2018Príjmy 2019
Schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 13.12.2018

Výdavky 2019<br/>Schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 13.12.2018Výdavky 2019
Schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 13.12.2018

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: