Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
shutterstock_238321219

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Postup občana pri návrate z krajín, ktoré sa považujú za bezpečné

Postup občana pri návrate z krajín, ktoré sa považujú za bezpečné:

Pri príchode z týchto krajín sa nevyžaduje domáca izolácia či povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19.

Zoznam krajín, ktoré sa považujú z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za bezpečné:

Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Slovinsko a Švajčiarsko.

Takisto sa domáca izolácia či povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19 nevzťahuje na osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, ktoré sa vracajú z Poľska, ak ich pobyt mimo Slovenska nepresiahol 48 hodín.

Postup občana pri návrate z krajín, ktoré sa nepovažujú za bezpečné:

napr. Veľká Británia, Švédsko, Belgicko, Portugalsko...

Pri príchode z krajín, ktoré nie sú uvedené v tzv. „bezpečnom“ zozname musia osoby predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu (potvrdenie o negativite testu) na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín, a to v prípade Ukrajiny príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky, v prípade ostatných krajín (vrátane Poľska pri návšteve presahujúcej 48 hodín) príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR. (adresy jednotlivých okresných regionálnych úradov sú uvedené na druhej strane)

Výsledok testu musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený.

Tieto osoby ostanú v domácej izolácii spolu s osobami, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Najskôr na piaty deň osoba, ktorá prišla zo zahraničia, absolvuje test na ochorenie COVID-19. Ak bude výsledok negatívny, domáca izolácia sa skončí.

Zároveň všetky osoby, ktoré počas posledných 14 dní navštívili tzv. rizikovú krajinu a prídu na územie SR od 10. júna od 7:00, sa musia hlásiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý im vystaví PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice

Ipeľská 1

040 11 Košice

tel. č.: 055/7860 101

e-mail: sekretariat@ruvzke.sk

web: www.ruvzke.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce

S. Chalupku 5

071 01 Michalovce

tel. č.: 056/6880 611

e-mail: mi.sekretariat@uvzsr.sk

web: www.ruvzmi.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava

Špitálska 3

048 01 Rožňava

tel. č.: 058/7323 257, 058/7323 258

e-mail: ruvzrv@uvzsr.sk

web: www.ruvzrv.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves

A. Mickiewicza 6

052 20 Spišská Nová Ves

tel. č.: 053/4170 230, 053/4424 958

e-mail: sn.riaditel@uvzsr.sk

web: www.ruvzsn.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov

Jilemnického 3370/2

075 01 Trebišov

tel. č.: 056/672 48 85

e-mail: ruvztv@uvzsr.sk

web: www.ruvztv.sk

Zoznam aktualít

Návrh plánu kntrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021Návrh plánu kntrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - pokračovanieSčítanie obyvateľov, domov a bytov - pokračovanie
Magyarországi Operátor Szállós Munkalehetőség - Jelenlegi járványhelyzetben is!Magyarországi Operátor Szállós Munkalehetőség - Jelenlegi járványhelyzetben is!
Verejná obchodná súťažVerejná obchodná súťaž
Postup občana pri návrate z krajín, ktoré sa považujú za bezpečnéPostup občana pri návrate z krajín, ktoré sa považujú za bezpečné
Oznámenie obce - plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho krajaOznámenie obce - plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
Zmeny CP Autobusov platné od 1.4.2020Zmeny CP Autobusov platné od 1.4.2020
Dôležitý oznam - Fontos közleményDôležitý oznam - Fontos közlemény
Ďaľšie informácie - További információkĎaľšie informácie - További információk

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: