• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
shutterstock_238321219

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 13. 02. 2020

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Kamenci konaného dňa 13. 02. 2020


Obecné zastupiteľstvo v Malom Kamenci v uznesení číslo 02 mim./2020

Schvaľuje:

  • Zámer predať majetok kupujúcemu - VVS, a.s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v sälade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona  č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to časti vodohospodárskeho diela v rámci projektu: ,,Zlepšenie životnej úrovne obyvateľov a orchrana v^d pozdĺž Bodrogu spoluprácou obcí Medzibodrožia'' zrealizovaného z poskytnutého účelového finančného príspevku v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko 2007 - 2013 pre projekt ,,HUSK/0901/2.1.1/0282 - Kanalizačná sieť v Medzibodroží''.
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 13. 02. 2020
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 13. 02. 2020
(2125.88 kb)

Zoznam aktualít

Verejná obchodná súťažVerejná obchodná súťaž
Postup občana pri návrate z krajín, ktoré sa považujú za bezpečnéPostup občana pri návrate z krajín, ktoré sa považujú za bezpečné
Oznámenie obce - plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho krajaOznámenie obce - plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
Zmeny CP Autobusov platné od 1.4.2020Zmeny CP Autobusov platné od 1.4.2020
Dôležitý oznam - Fontos közleményDôležitý oznam - Fontos közlemény
Ďaľšie informácie - További információkĎaľšie informácie - További információk
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 13. 02. 2020Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 13. 02. 2020
Általános szemét elhordási lap / Zber komunálneho odpadu - 2020Általános szemét elhordási lap / Zber komunálneho odpadu - 2020
Meghívó az Aranybánya p. t. évzáró közgyűlésére - Február 5.Meghívó az Aranybánya p. t. évzáró közgyűlésére - Február 5.
1 2 3 4 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: