Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
shutterstock_238321219

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 13. 02. 2020

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Kamenci konaného dňa 13. 02. 2020


Obecné zastupiteľstvo v Malom Kamenci v uznesení číslo 02 mim./2020

Schvaľuje:

  • Zámer predať majetok kupujúcemu - VVS, a.s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v sälade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona  č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to časti vodohospodárskeho diela v rámci projektu: ,,Zlepšenie životnej úrovne obyvateľov a orchrana v^d pozdĺž Bodrogu spoluprácou obcí Medzibodrožia'' zrealizovaného z poskytnutého účelového finančného príspevku v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko 2007 - 2013 pre projekt ,,HUSK/0901/2.1.1/0282 - Kanalizačná sieť v Medzibodroží''.
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 13. 02. 2020
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 13. 02. 2020
(2125.88 kb)

Zoznam aktualít

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - pokračovanieSčítanie obyvateľov, domov a bytov - pokračovanie
Magyarországi Operátor Szállós Munkalehetőség - Jelenlegi járványhelyzetben is!Magyarországi Operátor Szállós Munkalehetőség - Jelenlegi járványhelyzetben is!
Borverseny - Augusztus 31.Borverseny - Augusztus 31.
Meghívó a Kiskövesdi Úrbéri Társaság KözgyűléséreMeghívó a Kiskövesdi Úrbéri Társaság Közgyűlésére
Verejná obchodná súťažVerejná obchodná súťaž
Postup občana pri návrate z krajín, ktoré sa považujú za bezpečnéPostup občana pri návrate z krajín, ktoré sa považujú za bezpečné
Oznámenie obce - plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho krajaOznámenie obce - plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
Zmeny CP Autobusov platné od 1.4.2020Zmeny CP Autobusov platné od 1.4.2020
Dôležitý oznam - Fontos közleményDôležitý oznam - Fontos közlemény
1 2 3 4 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: