• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider1212

Kontakt:

Napíšte nám:

Zákazky podľa § 9 ods. 9, podľa nového zákona o VO


01/2017 Prieskum trhu Zákazka s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. - Výzva na predloženie cenovej ponuky

02/2017 Výzva na predkladanie ponúk zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.- Zateplenie a obnova obvodového plášťa budovy kultúrneho domu Malý Kamenec, stavebné práce

Dokumenty na stiahnutie

príloha č.1
Návrh na plnenie kritérií
(14.96 kb)
(605.08 kb)
Príloha č.3
Čestné prehlásenie
(50 kb)
príloha č.1
podklady link
(168.37 kb)
Príloha č.2
Návrh ZoD
(117.5 kb)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: